fb pixel no scripts

הסתברות עצים

שיעור מספר 35

הסתברות עצים משך כ 18:22

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - עצים

תרגיל מספר 2 - עצים

תרגיל מספר 3 - שאלת עץ אסירים

תרגיל מספר 4 - יורם עץ עבר נכשל