fb pixel no scripts

השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן

שיעור מספר 6

השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן משך כ 06:55

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן