fb pixel no scripts

מה זה זרים/תלוים

שיעור מספר 28

מה זה זרים/תלוים משך כ 07:00

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - הסתברות