fb pixel no scripts

משתנה בינומי

שיעור מספר 53

משתנה בינומי משך כ 17:25

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - בינומי

תרגיל מספר 2 - בינומי