fb pixel no scripts

תירגול על משתנה בינומי

שיעור מספר 61

תירגול על משתנה בינומי משך כ 13:09

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 2 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 3 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 4 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 5 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 6 - תרגילים על משתנה בינומי

תרגיל מספר 7 - יחידה 8 תירגול

תרגיל מספר 8 - פתקים וכדורים השאלה