fb pixel no scripts

מבוא לשיטות מחקר

שיעור מספר 1

מבוא לשיטות מחקר משך כ 20:42

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - הקדמה לקורס - חשוב לקרוא