fb pixel no scripts

קשרים בין משתנים

שיעור מספר 3

קשרים בין משתנים משך כ 14:09

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי