fb pixel no scripts

תירגול טעויות העדר מדידה

שיעור מספר 24

תירגול טעויות העדר מדידה משך כ 02:14

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי