fb pixel no scripts

תירגול קשרים בין משתנים

שיעור מספר 4

תירגול קשרים בין משתנים משך כ 05:42

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי