ריבוע קסם ומיקרי שאלה על אמצעי תקשורת

שיעור מספר 37

ריבוע קסם ומיקרי שאלה על אמצעי תקשורת משך כ 03:46

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - תקשורת מיקרי