fb pixel no scripts

השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן

שיעור מספר 5

השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן משך כ 06:55

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי