fb pixel no scripts

השפעת הוספת נתונים חדשים על מדדי מרכז

שיעור מספר 4

השפעת הוספת נתונים חדשים על מדדי מרכז משך כ 07:37

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי