fb pixel no scripts

תוחלת קוביה בינומי

שיעור מספר 9

תוחלת קוביה בינומי משך כ 02:42

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - שונות בהטלת קוביה תירגול

תרגיל מספר 2 - פינוקיו ובלה מטילים מטבעות