fb pixel no scripts

השערות להפרש תוחלות במדגמים מזווגים/תלויים

שיעור מספר 5

השערות להפרש תוחלות במדגמים מזווגים/תלויים משך כ 34:51

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי