fb pixel no scripts

תירגול קשרים בין משתנים

שיעור מספר 3

תירגול קשרים בין משתנים משך כ 05:42

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - תירגול קשרים שאלה 1

תרגיל מספר 2 - תירגול קשרים שאלה 2