fb pixel no scripts

היכרות עם רגרסיה מרובה

שיעור מספר 16

היכרות עם רגרסיה מרובה משך כ 07:32

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי