fb pixel no scripts

המשך מושגים חד גורמי

שיעור מספר 28

המשך מושגים חד גורמי משך כ 15:36

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - תרגיל היכרות חד גורמי

תרגיל מספר 2 - טענה מושגים חד גורמי

תרגיל מספר 3 - קשר בין SS לMS