fb pixel no scripts

חישוב אחוז השונות המוסברת

שיעור מספר 19

חישוב אחוז השונות המוסברת משך כ 13:34

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי