השערות תוחלת

שיעור מספר 81

השערות תוחלת משך כ 19:19

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי