תאורית בדיד

שיעור מספר 3

תאורית בדיד משך כ 16:56

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי