fb pixel no scripts

השערות להפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

שיעור מספר 47

השערות להפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים משך כ 19:10

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - בלתי תלויים

תרגיל מספר 2 - בלתי תלויים

תרגיל מספר 3 - בלתי תלויים

תרגיל מספר 4 - בלתי תלויים