fb pixel no scripts

התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי

שיעור מספר 26

התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי משך כ 20:34

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי

תרגול לשיעור זה

תרגיל מספר 1 - דגימה

תרגיל מספר 2 - דגימה

תרגיל מספר 3 - דגימה

תרגיל מספר 4 - דגימה

תרגיל מספר 5 - דגימה

תרגיל מספר 6 - דגימה

תרגיל מספר 7 - דגימה

תרגיל מספר 8 - דגימה

תרגיל מספר 9 - יחידה 11