תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת

שיעור מספר 5

תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת משך כ 16:56

אזור זה מציג את תוכן הווידאו , שים לב לאפשרויות המהירות ומסך מלא
נצפה על ידי