נא להמתין בעת ביצוע פעולה . . .

נא להמתין בעת ביצוע הפעולה . . .

מבחר שיעורים לדוגמא, מתוך הכנה לבחינות

מבוא להתפלגות נורמלית


מבוא להסתברות


הסתברות מאורעות ריבוע הקסם


הסתברות התפלגות בינומית


קצת מוזיקה בשביל הנשמה


טענה על מדד פירסון


התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי


השערות לתוחלת אחת


מבחן שונות חד כיווני