fb pixel no scripts
×

בן גוריון-מדעי המעבדה הרפואית-ביוסטטיסטיקה

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | מבוא נורמלית | קסם 1 -הסתברות מאורעות | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי

שיעורים נוספים