fb pixel no scripts
×

בר אילן פסיכולוגיה- מבוא לסטטיסטיקה א וגם ב

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מבוא נורמלית | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת

שיעורים נוספים