הבינתחומי-סטטיסטיקה לתלמידי תקשורת(7019)

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: סולמות מדידה | ציון תקן

שיעורים נוספים