המכללה האקדמית לחברה ואומנויות asa-סטטיסטיקה א

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | קסם 1 -הסתברות מאורעות

שיעורים נוספים