המרכז האקדמי רופין-סטטיסטיקה ב למנהלים

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | השערות תוחלת

שיעורים נוספים