הסקה סטטיסטית 30204 -טעימה מהקורס המקוון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: קירוב נורמלי לבינומית | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת | חי בריבוע לאי תלות | מבחן שונות חד כיווני(אנובה)