מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: סולמות מדידה | מבוא נורמלית | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה

שיעורים נוספים