fb pixel no scripts

כדי להציג קורסים, יש ללחוץ על שם המכללה שלךסגור
שתף בוואטסאפ

שתף

× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | מבוא נורמלית | התפלגות נורמלית חלק 1 | התפלגות נורמלית חלק 2 | התפלגות נורמלית חלק 3 | התפלגות נורמלית חלק 4 | טווח בינרבעוני נורמלית | סיכום נורמלית | נורמלית קשה

שיעורים נוספים