fb pixel no scripts

כדי להציג קורסים, יש ללחוץ על שם המכללה שלךסגור
שתף בוואטסאפ

שתף

× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: הקדמה לקורס | משאבים שימושיים | הנושאים בקורס | הקדמה לפרק חומר הרקע הנדרש | משוואות- עשה ואל תעשה | תחומי הגדרה | חוקי חזקות 1 | חוקי חזקות 2 | נוסחאות הכפל המקוצר | כפל מקוצר - דוגמאות | לוגריתמים | פתרון משוואה ריבועית בעזרת מחשבון | משוואות אי רציונאליות | עבודה עם אי שוויונים | סימוני קטעים | פונקציית הקו הישר | מציאת משוואת הישר | פרבולות | מושגים בטריגונומטריה 1 - סינוס, קוסינוס וטנגנס | מושגים בטריגונומטריה 2 - מעגל היחידה | זהויות טריגונומטריות שכדאי להכיר | חומר רקע נדרש - ארגז כלים | הקדמה לפרק פונקציות | מבוא לפונקציות | הרכבת פונקציה | פונקציה עם תחום הגדרה מפוצל (הטלאה) 1 | פונקציה עם תחום הגדרה מפוצל (הטלאה) 2 | פונקציה עם תחום הגדרה מפוצל - שאלות תרגול | פונקציית הערך המוחלט | פונקציות טריגונומטריות - תזכורת | תכונת הסימטריות והמחזוריות של פונקציות טריגונומטריות בסיסיות | פונקציית סינוס - שאלה ברמת בחינה | פונקציות טריגונומטריות עם ערך מוחלט | בדיקת תוצאות משוואה עם מחשבון | ארגז כלים - פונקציות

שיעורים נוספים