fb pixel no scripts

כדי להציג קורסים, יש ללחוץ על שם המכללה שלךסגור
שתף בוואטסאפ

שתף

× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: הקדמה לקורס 10142 - חדוא לתלמידי כלכלה וניהול | משאבים שימושיים | פירוט הנושאים בקורס | משוואות- עשה ואל תעשה | צמצום שברים | צמצום שברים - דוגמאות | חוקי חזקות 1 | חוקי חזקות 2 | חוקי חזקות - דוגמאות | נוסחאות הכפל המקוצר | כפל מקוצר - דוגמאות | פולינומים ומשוואות דו ריבועיות | משוואות דו ריבועיות - דוגמאות | משוואות דו ריבועיות - בדיקה במחשבון | הפרק הכי חשוב בקורס - ארגז כלים | מבוא לפונקציות | הכלל הבסיסי של פונקציות | שרטוט פונקציה בעזרת טבלת עזר | פונקציית הקו הישר | זיהוי פונקציה לינארית - תרגול | פונקציה לינארית - דוגמה מבחינה 1 | פונקציה לינארית - דוגמה מבחינה 2 | מציאת משוואת הישר | מציאת משוואת הישר בעזרת 2 נקודות הנמצאות על הישר | מציאת משוואת הישר בעזרת 2 נקודות הנמצאות על הישר -דוגמה | מרחק בין 2 נקודות | חיתוך ישר עם הצירים | חיתוך בין 2 ישרים | סיכום ביניים | תרגיל ביניים | קו התקציב 1 | קו התקציב 2 | קו התקציב - דוגמה מבחינה 3 | פונקציה עם טווח מפוצל (הטלאה) | פונקציה ליניארית וקו התקציב - ארגז כלים | פונקציה לינארית - דוגמה מבחינה 4 | פונקציה לינארית - דוגמה מבחינה 5 | פונקציה לינארית - דוגמה מבחינה 6 | מהי פרבולה | מציאת קודקוד הפרבולה בעזרת נוסחה | תרגיל ביניים 1 | פתרון משוואה ריבועית בעזרת נוסחת השורשים | פתרון משוואה ריבועית בעזרת מחשבון | חיתוך הפרבולה עם הצירים | תרגיל ביניים 2 | חיתוך בין פרבולות | תכונת הסימטריה של פרבולה | פרבולות - ארגז כלים | מבוא ללוגריתמים | לוגריתמים - דוגמאות | לוגריתמים - תרגיל מבחינה 1 | חוקי לוגריתמים 1 | לוגריתמים - תרגיל מבחינה 2 | חוקי לוגריתמים 2 | לוגריתמים - תרגיל מבחינה 3 | חוקי לוגריתמים נוספים וחוקים שלא קיימים | שימוש במחשבון נגזרות | שימוש בפונקציית הנגזרת במחשבון fx991es

שיעורים נוספים