מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | טענה אסימטרית | קסם 1 -הסתברות מאורעות | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי

שיעורים נוספים