מבוא לסטטיסטיקה א 30111 - טעימה מהקורס המקוון

עמוד הנוסחאות של הקורס: הצג עמוד נוסחאות

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: טענה אסימטרית | סטטיסטיקה תאורית טריקים | התפלגות נורמלית שיעור ראשון | מדד למדא חלק ראשון | הסתברות מאורעות | איחוד וחיתוך של מאורעות | תוחלת קוביה בינומי

שיעורים נוספים