מבוא לסטטיסטיקה ב -8911-הבינתחומי הרצליה

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה

שיעורים נוספים