מבוא לסטטיסטיקה ב 30112 -טעימה מהקורס המקוון

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | רבס הפרש פרופ | השערות תוחלת | חי בריבוע לאי תלות