מבוא לסטטיסטיקה החוג לסיעוד(השלמה לתואר) 18005

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | מבוא נורמלית | השערות תוחלת

שיעורים נוספים