fb pixel no scripts

כדי להציג קורסים, יש ללחוץ על שם המכללה שלךסגור
שתף בוואטסאפ

שתף

× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

מבוא למיקרוכלכלה 10131

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | מבוא לעקומת התמורה - הרצאה 1, הצגת עקומת התמורה | מבוא לעקומת התמורה - הרצאה 2, עלויות אלטרנטיביות | מבוא לעקומת התמורה - הרצאה 3, חוק התפוקה השולית הפוחתת | מבוא לעקומת התמורה - הרצאה 4, מקרה כללי של עקומת תמורה | מבוא לעקומת התמורה - פתרון שאלת תרגול 1 | מבוא לעקומת התמורה - פתרון שאלת תרגול 3 | מבוא לעקומת התמורה - פתרון שאלת תרגול 4 | יתרון יחסי ויתרון מוחלט - הרצאה 1, חישובי יחסים | יתרון יחסי ויתרון מוחלט - הרצאה 2, התמחות גורמי ייצור | יתרון יחסי ויתרון מוחלט - פתרון שאלות תרגול | מסחר בינלאומי - הסבר כללי | מסחר בינלאומי - מקרה א, מסחק בין משק קטן לעולם גדול | מסחר בינלאומי - מקרה ב, מסחר בין שני משקים | ממן 11 מיקרוכלכלה, למי שלמד סמסטר 2021 ג | סמסטר 2022א - טיפים לפתרון ממן 11 במיקרוכלכלה 10131 | הקצאת גורמי ייצור | הכנה לשאלה 3 בממן 12 | הכנה לשאלה 1 בממן 12 | שאלה 1 בממן 13 מבוא למיקרוכלכלה 10131 | ממן 14 מיקרוכלכלה, טיפים לפתרון שאלה 2 | ממן 14 מיקרוכלכלה, טיפים לפתרון שאלה 4 | ממן 15 מיקרוכלכלה, טיפים לפתרון שאלה 5

שיעורים נוספים