מבוא לסטטיסטיקה 30203 -טעימה מהקורס המקוון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן | טענה אסימטרית | נתון סטיות ורוצים שונות | תאורית טריקים | משתנה היפרגאומטרי(קומבינטוריקה הסתברותית) | איחוד וחיתוך של מאורעות -בובספוג | עץ נעלמים | משתנה בינומי

שיעורים נוספים