סטטיסטיקה ב' - מסלול משפטים ומנהל עסקים(הבינתחומי)

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: השערות להפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

שיעורים נוספים