שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | השערות תוחלת

שיעורים נוספים