fb pixel no scripts
× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

סטטיסטיקה ב' - מסלול משפטים ומנהל עסקים(הבינתחומי)

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: השערות להפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים

שיעורים נוספים