שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית בדיד | מבוא נורמלית | קסם 1 -הסתברות מאורעות | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת

שיעורים נוספים