fb pixel no scripts
× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

סטטיסטיקה מתקדמת לתלמידי תואר II בהפרעות בתקשורת

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | השערות תוחלת | spss פלט להפרש תוחלות במדגמים מזווגים(תלוים)

שיעורים נוספים