fb pixel no scripts
×

סטטיסטיקה רב משתנית 3625110

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | חישוב מתאם פירסון בדרך של קו הריבועים הפחותים | היכרות עם רגרסיה מרובה

שיעורים נוספים