מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: טענה אסימטרית | מבוא נורמלית | קסם 1 -הסתברות מאורעות | תוחלת קוביה בינומי

שיעורים נוספים