שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מערך המחקר | תירגול קשרים בין משתנים | דגימה | סיכום תקפים ומהימנות | תירגול טעויות העדר מדידה | ארטיפקט וקונפאונדינג