fb pixel no scripts
× הסתר את תוכן העניינים

לתשומת לבך - תוכן העיניינים, השיעורים המלאים והתרגול, מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

על מנת להשתתף בקורס זה, עליך לעבור לרכישת הקורס

לרכישת הקורס


× סגור חלון

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: חישוב מתאם פירסון בדרך של קו הריבועים הפחותים | היכרות עם רגרסיה מרובה | מתאם חלקי | יתרונות המעבר מניתוח שונות חד לדו גורמי

שיעורים נוספים